top of page

Repto

2022 July / 2022 Červenec
.
canvas 80 x 80 (31.5” x 31.5”)
.
500€ / 12.000CZK

.

Mixed media on canvas / kombinovaná technika na platně
.
A palette of green tones mixed with brown and gold gives a dramatic and dazzling look at the same time. Painting represents strength and power and is intended for those, who are not afraid to use it to the fullest!
This is one of my “FLEX” canvases and that means, you can place it both vertically and horizontally according to your needs and tastes.
.
Paleta zelených tónů propojených s hnědou a zlatou dodává dramatický a oslnivý vzhled zároveň.
Obraz představuje sílu a moc a je určen pro ty, kteří se nebojí využít ho naplno!
Jedná se o jedno z mých “FLEX” pláten a to znamená, že je můžeš umístit jak vertikálně tak horizontálně podle tvých potřeb a chutí.

bottom of page