top of page

about

Born in the end of February 1992 in the Czech Republic, she graduated in a photography school and started to work with photography and painting as two of her hobbies. And in April 2021 Tereza started to paint full-time. Her abstract paintings are intuitively painted on cotton canvases with acrylic colours in combination with different kinds of high 3D structures and metallic finishes, which give them a unique appearance from different angles. This creates the illusion that you are viewing a different painting altogether.

 

“I would describe my work as the flow of emotion captured on canvas. I perceive myself at a given moment, when I stand in front of the canvas and let my intuition guide me."

"My dear Intuition, wherever you lead me, I trust you.“   -Tereza

Tereza se narodila na konci února 1992 v České Republice, vystudovala fotografickou školu. Poté se fotografie společně s malbou stala velkými koníčky. V dubnu 2021 začala Tereza malovat na plný úvazek. Její obrazy jsou vysokých 3D struktur a  metalických povrchů, které jim tak dodávají jedinečný vzhled z různých úhlů.

To vytváří iluzi, že se díváte na zcela jiný obraz.

 

„Svou práci bych popsala jako proud emocí zachycených na plátně. Vnímám sebe v daný okamžik, když stojím před plátnem a nechávám se vést svou intuicí."

"Má drahá Intuice, kamkoliv mě vedeš, veřím Ti." -Tereza

Autumn 2022 art competition.
Talent Prize Award.jpg

Find out more about my paintings through the menu!

news

NFTs now available!

bottom of page