top of page

Pentos

2022 September/ 2022 Září
.

Double canvas 50 x 50cm (19.7x19.7”)

.

500€ / 12.000CZK
.
Mixed media on canvas / kombinovaná technika na plátně
.
Life is about experiencing joy and it is hidden in the small moments of everyday life. Rejoice like a little child selflessly and completely. Allow yourself to experience exactly the kind of day you want right now. In joy and love.

.

Život je o prožívání radosti a ta se skrývá v malých momentech každodenního života. Raduj se jako malé dítě nezištně a úplně. Dovol si prožít právě teď přesně takový den, jaký si přeješ. V radosti a lásce.

bottom of page