top of page

Ozymandias

2022 July / 2022 Červenec
.
100 x 80 x 4cm (39.4 x 31.5 x 1.6”)
.
1500€ / 35.000CZK
.
Mixed media on canvas/ kombinovaná technika na plátně
.
The palette of blue colors combined with green evokes a sense of calm and comfort in combination with the dynamic golden texture, further enhancing the mysteriousness of this canvas.
And therefore you can be sure that this painting will be the center of any space in which it will be placed.
This is one of my “FLEX” canvases and that means, you can place it both vertically and horizontally according to your needs and tastes.
.
This painting is a reminder that you and only you are the creator and that you should also be the ruler of your life.
Take back your power and start creating the circumstances as you wish to create them yourself for your happy life.
.
Paleta modré barvy v propojení se zelenou navozují pocit klidu a konfortu v kombinaci s dynamickou zlatou texturou ještě více umocňují záhadnost tohoto obrazu.
A tedy můžeš si být jistý, že tento obraz bude středobodem každého prostoru, do kterého bude umístěn.
Jedná se o jeden z mých “FLEX” pláten a to znamená, že je můžeš umístit jak vertikálně tak horizontálně podle tvých potřeb a chutí.
.
Tento obraz je upomínkou toho, že ty a pouze ty jsi tvůrcem a měl bys být také vládcem nad svým životem.
Vem si zpět svou sílu a začni tvořit okolnosti tak, jak si je přeješ tvořit ty sám pro tvé šťastné žití.

bottom of page