top of page

Mirissa

2022 February / 2022 Únor
.
90 x 90 cm (35.4 x 35.4”)
.
700€ / 16.000CZK
.
Mixed media on canvas / kombinovaná technika na plátně
.This canvas I made in times with the most empowering full moon of the year.
The message hidden in this canvas is reminding us, that we choose the direction of our life at all
times. We decide who is welcomed in our space, who gets
access to our energy and what is worth our precious
resources. This can help set boundaries, but more
importantly, it can help set the tone of our life grounded
in our self-worth.
.
Toto plátno vzniklo v období jednoho z nejmocnějších úplnků roku,
A poselství které s sebou nese je připomenutí, že si směr svého života volíme sami . Rozhodujeme, kdo je v našem prostoru vítán, kdo dostane
přístup k naší energii a tomu. Může vám pomoci při stanovení hranic, ale mnohem víc
důležité je, že vám toto plátno může pomoci nastavit tón našeho života, uzemnění a stanovení naší sebe hodnoty.

bottom of page