top of page

Green Aura

2022 October / 2022 Říjen

.
40 x 40 x 4 (15,7 x 15,7 x 1,6”)
.
330€ / 8.100CZK
.
Mixed media on canvas / kombinovaná technika na plátně
.

NFT!
.
Many shades of green on one small canvas. It will fit perfectly into a space intended for relaxation.
High structure and dynamic black strokes and finally metallic reflections all in one painting.
.
Mnoho tónů zelené na jednom malém plátně. Perfektně se bude hodit do prostoru určeného k relaxaci.
Vysoká struktura a dynamické tahy černou barvou a nakonec metalické odlesky to vše na jednom obraze.

bottom of page