top of page

Xaomit

2022 July / 2022 Červenec
.
100x100cm (39.4x39.4”)
.
Mixed media on canvas/ kombinovaná technika na plátněPositivity, balance, enthusiasm for life! That is the message of this painting.
I believe that the future owner will settle down quickly and well with this special painting. Vivid colors, original design, metallic reflections, details! Xaomit carries it all!
.
Pozitivita, rozvážnost, nadšení pro život! To je poselství tohoto obrazu.
Věřím, že si majitel tento obraz rychle a dobře zabydlí.
Živé barvy, originální design, metalické odlesky, detaily! Xaomit to všechno v sobě má.

NOT AVAILABLE

bottom of page