top of page

Vira

2022 April / 2022 Duben
.
50 x 60 (19.7x23.6”)
.
Mixed media on canvas / kombinovaná technika na plátně


Sometimes it can be hard to stay with your best feelings, so it's also hard to stay in your natural good mood, you may feel so lost that you feel completely without faith, but that's just part of the process.
.
Faith is waiting for you on every corner, you just have to take responsibility for yourself and your actions and faith will find you in the end.
Believe in faith, believe in VIRA.
.
Někdy může být těžké zůstat se svými nejlepšími pocity, takže je pak těžké zůstat ve svoji přirozené dobré náladě, můžete se cítit tak ztracení, bez víry, ale to je jen součást procesu
.
Víra na vás čeká na každém rohu, stačí když převezmeš zodpovědnost za sebe a své činy a tvá víra si tě najde sama

NOT AVAILABLE

bottom of page