top of page

Tron IV

2022 December / 2022 Prosinec

.

40 x 40cm (15.7 x 15.7”)

.

Mixed media on canvas / kombinovaná technika na platně.

.

After many experiences with individual paintings, here is the first ever series called TRON.
And it came at an opportune time to increase my personal energies, which are painted into these pictures.

.

The TRON series shows a synthesis between many aspects, many worlds, many forms of feeling and perception of all possible realities. So once again, -synthesis is the word, the key that defines the TRON series. 
.
Po mnoha zkušenostech s individuálními obrazy, je tady historicky první série s názvem TRON. 
A ta přišla v příhodnou dobu navyšování mých osobních energií, které jsou prokresleny do těchto obrazů.

.

Série TRON ukazuje na syntézu mezi mnoha aspekty, mnoha světy, mnoha podob cítění a vnímání všech možných realit. 
Takže tedy ještě jednou, -syntéza to je to slovo, ten klíč, který definuje sérii TRON

NOT AVAILABLE

bottom of page