top of page

Roots

2022 April / 2022 Duben
.
110 x 90cm (43.3 x 35.4”)
.
Mixed media on canvas / kombinovaná technika na plátně
.
Every new beginning, change and progress begins at the level of your roots!
And its a very personal and at the same time very general movement: you must take responsibility for your last actions to clear the path that you will begin to walk in your life.
It's about grounding with ease and love!
This painting is here for you to help you find this stable ground under your feet.
Don't worry everything is fine, already!
.
Každý nový začátek, změna a pokrok začíná na úrovni tvých kořenů!
Je to naprosto základní proces, kdy je třeba převzít zodpovědnost za své poslední jednaní, vyčištění cesty po které znovu a lépe začneš kráčet životem.
Jde o to uzemnit se s lehkostí a láskou!
Tenhle obraz je  tu pro tebe, aby ti pomohl najít tuto stabilní půdu pod nohama.
Neboj vše je v pořádku!

NOT AVAILABLE

bottom of page