top of page

Pisces

2022 March / 2022 Březen
.
80 x 100 x 4 cm (31.5x 39.4x1.6”)
.
Mixed media on canvas / kombinovaná technika na plátně
.
For a video of Pisces click the following link:
Accepting yourself is a moment of celebration in the life of every being on Earth. We each have our own personal way of reconnecting with ourselves , there are traumas, adopted patterns of behavior, sometimes weakness from knowing oneself, but remember, there is light, there is love,
you will find your comfort zone and be who you really are!
.
Love is the answer!
.
Přijetí sebe sama je okamžikem oslavy v životě každé bytosti na Zemi. Každý máme svůj osobní způsob opětovného spojení se sebou samým,
jsou tady traumata, převzaté vzorce chování, někdy slabost ze samotného poznání sebe sama, ale pamatujte, je tady světlo, je tady láska,
najdete svou zónu pohodlí a buďte zase tím, kým skutečně jste!
.
Láska je odpověď!

NOT AVAILABLE

bottom of page