top of page

Dharma

2022 April / 2022 Duben
.
90 x 110cm (35.4 x 43.3”)
.
Mixed media on canvas / kombinovaná technika na plátně


Finding your unique way in life is amazing.
When you find something that drives you forward and shapes your life position, it defines who you are. That's beautiful!
But this way is also about ups and downs, each fall can be taken as a beautiful lesson. A lesson like "I don't want to do it badly again!"
These falls make you stronger when you understand and respect them by this way! It wants to start by taking full responsibility for your actions, always forever.
.
Najít svou jedinečnou cestu v životě je boží.
Když najdete něco, co vás žene vpřed a utváří vaši pozici v životě,definuje to, kým jste. To je nádherna!
Ale je to taky o častých vzestupech a pádech, kde každý pád lze brát jako krásnou lekci. Kdy nakonec proneseš "Nechci to znovu udělat špatně!" Víš, že je lekce zdárně zdolána, bravo má sestro, můj bratře
tyto “pády” tě dělají silnější, když je takto chápeš a respektuješ! chce to začít hned, a to tím, že prevezmeš plnou zodpovědnost za své jednání, napořád!

NOT AVAILABLE

bottom of page